Privacyverklaring en cookies

WW Entertainment BV, gevestigd aan de Meeuwenlaan 100 te (1021 JL) Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze voorwaarden.

WWE verwerkt alleen persoonsgegevens die door gebruikers van deze website (‘Website’) zelf verstrekt worden. Daarbij zal het gaan om:

  •  Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Uitgangspunt is dat WWE geen gegevens verwerkt van personen onder de 16 jaar, maar WWE heeft geen mogelijkheden de leeftijd te controleren. Mochten er persoonsgegevens verwerkt zijn van personen beneden de 16 jaar dan zullen die na ontdekking of op eerste verzoek worden verwijderd.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is gelegen in het informeren van gebruikers van de Website over onze producten en diensten, onder meer door verzending van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De persoonsgegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of als WWE moet voldoen aan een wettelijke verplichting tot verstrekking van gegevens. Als persoonsgegevens met derden worden gedeeld dat zal WWE er voor instaan dat deze derden op eenzelfde zorgvuldige wijze met gegevens omgaan als WWE zelf. Daartoe neemt WWE passende (technische en functionele) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De persoonsgegevens kunnen altijd worden ingezien, gecorrigeerd of verwijderd. Daarnaast bestaat altijd het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

WWE gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de Website en voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en het volgen van transacties en e-mails die via onze Website worden verstuurd. Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics, waarop eigen privacy voorwaarden van toepassing zijn.